Działalność badawcza

Działalność badawcza

Działalność badawcza zakładu oparta jest na współczesnych zagadnieniach oraz problemach Lotnictwa. Pod względem badawczym jako jednostka uczelniana staramy się patrzeć globalnie, dlatego Nasze działania naukowe dotyczą wielu obszarów lotnictwa.

WPŁYW LOTNICTWA NA ŚRODOWISKO I OCENA JAKOŚCI POWIETRZA

Ocena jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz cząstek stałych o wymiarach nanometrycznych. Możliwości pomiarowe w pełnym zakresie wymiarów cząstek stałych za pomocą nowoczesnego systemu pomiarowego uzupełnionego o bezzałogowy statek powietrzny (tzw. latające laboratorium). Modelowanie wpływu działalności portów lotniczych na środowisko oraz rozprzestrzenianie się związków szkodliwych. Pomiary emisji związków szkodliwych spalin silników lotniczych oraz ocena właściwości ekologicznych napędów lotniczych zasilanych paliwami alternatywnymi.

OCENA STANU PSYCHOFIZYCZNEGO OPERATORA

Przy użyciu subiektywnych i obiektywnych metod oceny stanu psychofizycznego operatora jesteśmy w stanie przeprowadzać analizy związane z fizjologiczną reakcją organizmu na zmiany parametrów lotu. Specjalistyczna aparatura badawcza (w tym symulator lotu) umożliwia realizację badań związanych z wpływem poszczególnych zjawisk fizycznych, czynników zewnętrznych i awarii systemów na wykonywanie operacji lotniczej przez pilota. Przykładowe badania realizowane przez Zakład w ramach obszaru naukowego to:

  • Badanie wpływ treningu neurofeedback na wykonanie symulowanego lotu
  • Badanie zmian obciążenia poznawczego pilota w czasie lotu
  • Badanie wpływu zmiany warunków atmosferycznych na stan psychofizyczny pilota
  • Badanie wpływu czynników zewnętrznych na wykonywanie lotu symulowanego

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

Działalność naukowa Zakładu w zakresie Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) oparta jest na badaniach nad ich wykorzystaniem w różnych sferach życia. Jako zarejestrowany ośrodek szkolący prowadzimy również szkolenia na Operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych (UAVO) dla studentów Politechniki Poznańskiej, służb porządku publicznego oraz osób cywilnych.

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE W LOTNICTWIE

Zakład Lotnictwa zajmuje się również zarządzaniem ryzykiem zagrożeń w lotnictwie, szczególnie w tzw. General Aviation oraz dziedzinie bardzo dynamicznie rozwijających się bezzałogowych statków powietrznych. Punktem wyjścia są metody naukowe oceny ryzyka zagrożeń publikowane w czasopismach naukowych, oraz możliwości ich użycia w praktyce zgodnie z najnowszymi normami prawnymi. Wykonujemy wszystkie elementy oceny ryzyka zagrożeń: od rozpoznania obszaru analiz do wartościowania ryzyka, proponując na koniec przykładowe działania ograniczające ryzyko. Zagadnienia te są również poruszane na zajęciach dydaktycznych ze studentami kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka.

https://smesco.go.id/ Nagahoki303 indo877 slot nexus dewahoki303 dewahoki303 link bio link bio nagahoki303 https://ppidsetda.wonosobokab.go.id/ slot gacor https://delambre-montaigne.ac-amiens.fr/ https://auguste-janvier.ac-amiens.fr/ https://internat-excellence-noyon.ac-amiens.fr/ https://polyvalent-de-lauthie-doullens.ac-amiens.fr/ https://amyot-dinville-senlis.ac-amiens.fr/ https://andre-malraux-montataire.ac-amiens.fr/ https://camille-claudel-soissons.ac-amiens.fr/ https://cesar-franck.ac-amiens.fr/ https://charles-de-bovelles-noyon.ac-amiens.fr/ https://jules-verne-rivery.ac-amiens.fr/ https://roscon.ros.org/ https://aubrac-pont-sainte-maxence.ac-amiens.fr/ https://amiral-lejeune.ac-amiens.fr/ https://www.adrc.asia/ slot gacor https://www.minshokyo.or.jp/ Dewahoki303 Nagahoki303 Indo877 https://pusaka.denpasarkota.go.id/ https://kurtek.upi.edu/wp-content/uploads/index.html/ https://ilms.jabarprov.go.id/ https://ih.uinsgd.ac.id/boncabe/ https://febi.uinsgd.ac.id/official/asli/ https://dev.polimedia.ac.id/ https://ageneuro2024.id/ https://maluku.indonesiaraya.co.id/sway/ https://hnc.ummat.ac.id/shiu/ https://andre-malraux-montataire.ac-amiens.fr/spuh/ https://delambre-montaigne.ac-amiens.fr/mans/ https://librarian.stitek.ac.id/chui/
https://ageneuro2024.id/ https://maluku.indonesiaraya.co.id/sway/ https://hnc.ummat.ac.id/shiu/ https://andre-malraux-montataire.ac-amiens.fr/spuh/ https://delambre-montaigne.ac-amiens.fr/mans/ https://librarian.stitek.ac.id/chui/