Archiwum autora: lotnictwo

Poniżej znajdują się przykładowe tematy prac dyplomowych realizowanych przez studentów kierunku Lotnictwa i kosmonautyka wraz z promotorami z Zakładu Lotnictwa. Listę wszystkich tematów prac dyplomowych znajdziecie na stronie Systemu Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej wyszukując poszczególnego promotora lub klikając w poniższej tabeli na wybranego Prowadzącego. Promotor Temat pracy dyplomowej dr inż. Marta Galant-Gołębiewska 1. Analiza porównawcza metod określania stanu psychofizycznego operatora na podstawie badań symulatorowych.2. Wpływ treningu neurofeedback na kondycję psychofizyczną pilota podczas symulowanego lotu.3. Analiza metod oceny predyspozycji kandydata na stanowisko dyspozytora lotniczego.4. Porównanie metod rozwiązywania problemu ograniczonej przepustowości portu lotniczego na podstawie symulacji dobowych operacji na Lotnisku Chopina w Warszawie. dr inż. Remigiusz Jasiński 1. Analiza porównawcza konwencjonalnych i alternatywnych napędów statków powietrznych.2. Stanowisko do pomiaru parametrów elektrycznych turbinowego napędu lotniczego.3. Wpływ rodzajów benzyn lotniczych na osiągi statków powietrznych oraz emisję związków szkodliwych spalin.4. Wpływ ruchu lotniczego na jakość powietrza w aspekcie lokalnym. dr inż. Anna Kobaszyńska-Twardowska 1. Systemy…

Czytaj dalej

Opis specjalności na profilu ogólnoakademickim: Lotnictwo cywilne Studenci specjalności Lotnictwo cywilne na studiach drugiego stopnia kształcą się w zakresie: infrastruktury portów lotniczych, organizacji przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczego, organizacji lotniczych, systemów użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, zarządzania personelem lotniczym, systemów dozorowania, komputerowego wspomagania procesów lotniskowych, badań w lotnictwie, nowoczesnych materiałów stosowanych w lotnictwie systemów zarządzania bezpieczeństwem SMS, planowania przewozów CARGO i CAT, lotniczej działalności gospodarczej, zasad kształtowania siatek połączeń lotniczych, metod analizy zdarzeń lotniczych, procedur w lotnictwie, efektywności i rozwoju portów lotniczych bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach z branży lotniczej, zajmujących się organizacją przewozów pasażerskich, jak i towarowych, jak i w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej. Kompetencje absolwenta specjalności Lotnictwo cywilne będą obejmować m.in. zarządzanie flotą załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, opracowywanie raportów dotyczących ocen bezpieczeństwa operacji lotniczych, ocena oddziaływania statku powietrznego lub całego portu lotniczego na środowisko. Bezzałogowe statki powietrzne W ramach specjalności…

Czytaj dalej

Na studiach I stopnia (Lotnictwo) nabór odbywa się latem (czerwiec – wrzesień), a studia rozpoczynają od semestru zimowego (październik). Specjalności na kierunku są następujące: Pilotaż statków powietrznych, Silniki lotnicze i płatowce, Organizacja ruchu lotniczego, Bezpieczeństwo transportu lotniczego, Bezzałogowe Statki Powietrzne. Nauka prowadzona jest na dwóch wydziałach: Inżynierii Lądowej i Transportu oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki. Szkoleniem pilotów zajmuje się Centrum Kształcenia Lotniczego. Nauka na kierunku Lotnictwo jest prowadzona w dużej części przy wykorzystaniu Kampusu Kąkolewo Politechniki Poznańskiej oraz Laboratorium Badań Symulatorowych, znajdującym się przy Instytucie Silników Spalinowych i Napędów.

Działalność badawcza zakładu oparta jest na współczesnych zagadnieniach oraz problemach Lotnictwa. Pod względem badawczym jako jednostka uczelniana staramy się patrzeć globalnie, dlatego Nasze działania naukowe dotyczą wielu obszarów lotnictwa. WPŁYW LOTNICTWA NA ŚRODOWISKO I OCENA JAKOŚCI POWIETRZA Ocena jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz cząstek stałych o wymiarach nanometrycznych. Możliwości pomiarowe w pełnym zakresie wymiarów cząstek stałych za pomocą nowoczesnego systemu pomiarowego uzupełnionego o bezzałogowy statek powietrzny (tzw. latające laboratorium). Modelowanie wpływu działalności portów lotniczych na środowisko oraz rozprzestrzenianie się związków szkodliwych. Pomiary emisji związków szkodliwych spalin silników lotniczych oraz ocena właściwości ekologicznych napędów lotniczych zasilanych paliwami alternatywnymi. OCENA STANU PSYCHOFIZYCZNEGO OPERATORA Przy użyciu subiektywnych i obiektywnych metod oceny stanu psychofizycznego operatora jesteśmy w stanie przeprowadzać analizy związane z fizjologiczną reakcją organizmu na zmiany parametrów lotu. Specjalistyczna aparatura badawcza (w tym symulator lotu) umożliwia realizację badań związanych z wpływem poszczególnych zjawisk fizycznych, czynników zewnętrznych i awarii…

Czytaj dalej

Poniżej znajdują się krótkie charakterystyki wszystkich dydaktyków pracujących w Zakładzie Lotnictwa. Przygotowaliśmy schematy, które pozwolą Wam lepiej nas poznać oraz ułatwią wybór promotora podczas realizacji prac przejściowych i dyplomowych na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka.   DR INŻ. MARTA GALANT-GOŁĘBIEWSKA   DR INŻ. REMIGIUSZ JASIŃSKI   DR INŻ. ANNA KOBASZYŃSKA-TWARDOWSKA   DR INŻ. JĘDRZEJ ŁUKASIEWICZ   DR INŻ. WOJCIECH MISZTAL   DR INŻ. MATEUSZ NOWAK DR INŻ. SŁAWOMIR SZRAMA MGR INŻ. PAULA KURZAWSKA-PIETROWICZ MGR INŻ. WOJCIECH WOJCIECHOWSKI  

Kierownikiem Zakładu Lotnictwa jest prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski. Poniżej prezentujemy kilka słów od Pana Profesora: „Naukowo dotąd zajmowałem się: Komputerową mechaniką materiałów i konstrukcji, Postkrytycznym zachowaniem się konstrukcji, Metodą elementów skończonych, Aplikacjami w Inżynierii Biomedycznej, Zachowaniem się materiałów i konstrukcji wykazujących osłabienie, Lokalizacją odkształceń, Zachowaniem się konstrukcji pod silnymi obciążeniami dynamicznymi np. wybuchowymi itp. W czasie pracy w PP odbyłem trzy prestiżowe stypendia naukowe: w IPPT PAN 1979-1980, stypendium Fulbrighta w Northwesren University Evanston (USA) 1986-1988, stypendium Humboldta w Hannover Universitet (Niemcy) 1992-1994. Wypromowałem 8 doktorów i 2 doktorów hc (Piotr Perzyna – IPPT PAN, George Voyijadis – Louisiana State University). Jestem doktorem honoris causa Politechniki Kijowskiej. Prowadziłem zajęcia z: wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, numerycznej analizy konstrukcji, teorii sprężystości i plastyczności itp. Od studentów oczekuję nieokiełznanej chęci poznania i cierpliwości w pokonywaniu wszelkich trudności. Oczekuję pracowitości i kultury. Wszakże to przyszłość narodu, która ma stanowić inteligencję techniczną a…

Czytaj dalej

16/16
https://smesco.go.id/ Nagahoki303 indo877 slot nexus dewahoki303 dewahoki303 link bio link bio nagahoki303 https://ppidsetda.wonosobokab.go.id/ slot gacor https://delambre-montaigne.ac-amiens.fr/ https://auguste-janvier.ac-amiens.fr/ https://internat-excellence-noyon.ac-amiens.fr/ https://polyvalent-de-lauthie-doullens.ac-amiens.fr/ https://amyot-dinville-senlis.ac-amiens.fr/ https://andre-malraux-montataire.ac-amiens.fr/ https://camille-claudel-soissons.ac-amiens.fr/ https://cesar-franck.ac-amiens.fr/ https://charles-de-bovelles-noyon.ac-amiens.fr/ https://jules-verne-rivery.ac-amiens.fr/ https://roscon.ros.org/ https://aubrac-pont-sainte-maxence.ac-amiens.fr/ https://amiral-lejeune.ac-amiens.fr/ https://www.adrc.asia/ slot gacor https://www.minshokyo.or.jp/ Dewahoki303 Nagahoki303 Indo877 https://pusaka.denpasarkota.go.id/ https://kurtek.upi.edu/wp-content/uploads/index.html/ https://ilms.jabarprov.go.id/ https://ih.uinsgd.ac.id/boncabe/ https://febi.uinsgd.ac.id/official/asli/ https://dev.polimedia.ac.id/ https://ageneuro2024.id/ https://maluku.indonesiaraya.co.id/sway/ https://hnc.ummat.ac.id/shiu/ https://andre-malraux-montataire.ac-amiens.fr/spuh/ https://delambre-montaigne.ac-amiens.fr/mans/ https://librarian.stitek.ac.id/chui/
https://ageneuro2024.id/ https://maluku.indonesiaraya.co.id/sway/ https://hnc.ummat.ac.id/shiu/ https://andre-malraux-montataire.ac-amiens.fr/spuh/ https://delambre-montaigne.ac-amiens.fr/mans/ https://librarian.stitek.ac.id/chui/