Oferta dydaktyczna

Obecnie w naszej ofercie dydaktycznej znajduje się kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka. Co roku prowadzimy nabór zarówno na studia I oraz II stopnia.

LOTNICTWO 

Na studiach I stopnia nabór odbywa się latem (czerwiec – wrzesień), a studia rozpoczynają od semestru zimowego (październik).

Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata: zainteresowanie twórczą pracą inżynierską, zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami, zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką.

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym,
 • zatrudnienie w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy,
 • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego,
 • zatrudnienie w transporcie lotniczym,
 • obsługa naziemna portów lotniczych,
 • infrastruktura transportu lotniczego.

W trakcie realizacji studiów nie zastosowano standardowego podziału na specjalności. Specjalności zastąpiono przedmiotami obieralnymi.

 

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA  STUDIA II STOPNIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Specjalność:

 • Lotnictwo cywilne
 • Bezzałogowe statki powietrzne

Cechy kandydata: posiadanie tytułu zawodowego inżyniera, chęć poszerzenia swojej wiedzy związanej z transportem lotniczym, wiedza z zakresu lotnictwa cywilnego i bezzałogowego, zainteresowanie rozwojem branży lotniczej, kreatywne podejście do rozwiązywania problemów technicznych.

Kariera po studiach:

 • praca w przedsiębiorstwach transportu lotniczego,
 • zatrudnienie w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej,
 • rozpoczęcie kariery naukowej w jednostkach naukowo-badawczych,
 • rozpoczęcie nauki w szkole doktorskiej,
 • rozwinięcie kompetencji w zakresie zarządzaniem flotą bezzałogowych statków powietrznych w przedsiębiorstwach różnych branż,
 • praca w portach lotniczych.

 

PROFIL PRAKTYCZNY

Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Specjalność:

 • Ruch lotniczy

Cechy kandydata:

 • wiedza z zakresu lotnictwa,
 • zainteresowanie rozwojem branży lotniczej,
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów technicznych,
 • chęć realizacji studiów w połączeniu środowiska akademickiego i pracy w przedsiębiorstwie lotniczym,
 • chęć i możliwości podjęcia studiów realizowanych w Poznaniu i Warszawie.

Kariera po studiach:

 • zatrudnienie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
 • zatrudnienie w polskich i międzynarodowych jednostkach związanych z ruchem lotniczym,
 • zatrudnienie w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej,
 • praca w przedsiębiorstwach transportu lotniczego,
 • rozpoczęcie kariery naukowej w jednostkach naukowo-badawczych.
https://smesco.go.id/ Nagahoki303 indo877 slot nexus dewahoki303 dewahoki303 link bio link bio nagahoki303 nagahoki303 nagahoki303 nagahoki303 nagahoki303 nagahoki303 https://saiberdit.bawaslu.go.id/rank/ https://saiberdit.bawaslu.go.id/shop/ https://saiberdit.bawaslu.go.id/store/ https://saiberdit.bawaslu.go.id/beli/ https://ppidsetda.wonosobokab.go.id/ https://tbi.uinsgd.ac.id/ https://tbi.uinsgd.ac.id/shop/ https://www.pbiologi.uinsgd.ac.id/store/ slot gacor https://delambre-montaigne.ac-amiens.fr/ https://auguste-janvier.ac-amiens.fr/ https://internat-excellence-noyon.ac-amiens.fr/ https://polyvalent-de-lauthie-doullens.ac-amiens.fr/ https://amyot-dinville-senlis.ac-amiens.fr/ https://andre-malraux-montataire.ac-amiens.fr/ https://camille-claudel-soissons.ac-amiens.fr/ https://cesar-franck.ac-amiens.fr/ https://charles-de-bovelles-noyon.ac-amiens.fr/ https://jules-verne-rivery.ac-amiens.fr/ https://roscon.ros.org/ https://aubrac-pont-sainte-maxence.ac-amiens.fr/ https://amiral-lejeune.ac-amiens.fr/ https://www.adrc.asia/.